ikoniska trivia kolumnen “Ripleys tro det eller ej” började livet som?

Svar: En sporttecknad

1918, Robert Ripley var en ung tecknare för New York Globe vars hela jobbet på tidningen kretsat kring att skapa idrotts teckningar och illustrationer för sport avsnittet dagligen. En dag, när man känner sig oinspirerat och söka efter material för att rita, bestämde han sig för att skissa på en panel av karikatyrer som belyser olika idrotts egenheter, protokoll och goofs (trivia, tillsammans med sport och konst, var en annan passion för hans). Han titeln panelen “Champs och Chumps”.

Nästa år (1919), började Ripley lägga till objekt utan samband med sport och ändrat titeln till “Tro det eller ej!”. Panelen var en stor hit med läsarna och blev snabbt en veckodrag i tidningen. 1929, körde komiska i alla William Hearst tidningar runt om i världen. Ryktet om kolumnen bara ökade därifrån, och under de följande decennierna Ripleys “Tro det eller ej!” Imperium kom att omfatta inte bara tidningarnas spalter, men museer, radioprogram, tv-program, böcker och teatrar. Inte en dålig sikt för vad började som klotter i en sport illustratör på en dålig dag.

 Ripleys Tro det eller ej.