gruvbolag analyserar vad ovanlig källa för att hitta guld?

Svar: löv

Söka efter guldfyndigheter är en kostsam och tidskrävande strävan att gruvbolag göra allt som står i deras makt för att göra mer ekonomiskt i jakten på högre vinster. Nu har den senaste forskningen lagt till en ny högteknologisk verktyg i verktygslådan potentiella prospektörer: atom analys av blad.

Efter gruvarbetare i Australien noterade att rötterna av eukalyptusträd nådde ofta hela vägen ner i venerna i guldmalm, började forskarna undersöka möjligheten att analysera träd för att finna bevis på guldfyndigheter långt under. Ta blad prover och analysera dem är betydligt mer kostnadseffektivt än att genomföra borrning och gruv expeditioner att hitta malm, trots allt.

Det visar sig att du kan faktiskt använda träden som guld detektorer. Träden skicka sina rötter ner djupt i jakt på vatten och i processen, dra upp guld atomer från närliggande fyndigheter. Vidare, växterna driva guld atomer ut sina blad-förmodligen i ett försök att göra sig av med heavy metal-och dessa blad kan lätt samlas och testas med avseende på förekomst av guld.

När ett gruvföretag finner tillräckligt träd inom ett visst område med guld atomer i sina blad, kan de sedan tryggt tillåta en mer omfattande undersökning av området.