montera en iso-avbildning i Linux

Denna sida kommer att förklara hur du kan använda ISO-bildfiler i Linux.

Du måste se till att slingan modulen är laddad innan du kan använda den här funktionen.

Vi kommer att använda den vanliga kommandot mount för att montera ISO bild i en mapp, precis som du skulle göra med en vanlig enhet. Skillnaden är att vi passerar -o kommandot slinga för att ange modul slingan, som kan hantera ISO-bilder.

Självklart ska du se till att du har skapat / media / iso-mappen i förväg.

Vid montering ISO-bilder av DVD-skivor, kan du behöva använda UDF typ i stället för ISO.

todo: Förklara hur du använder gnome skript för att montera bilder.

todo: Förklara hur du kommer att kunna öppna filen utan att montera den.

SPF, eller solskyddsfaktor, av solskyddsmedel är representativ för mängden av UV-strålning solskydds segment; ett solskyddsmedel med en SPF rating på 30 kommer att tillåta en / 30. Av UV-strålningen att nå huden (blockering 29 / 30ths, när tillämpas korrekt, från att nå huden). Konventionella solskyddsmedel är utformade för att blockera UVB-strålning medan solskyddsmedel med brett spektrum är avsedda att skydda mot både UVB- och UVA-strålning.